Aktuální mimořádná opatření

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesnil VV FAČR pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

V těchto dnech platí, že:

  1. se nekonají žádná soutěžní utkání;
  2. je zakázáno používat:

  1. vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
  2. vnitřní sportoviště;

3.tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;

4.v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.